Chính sách bảo hành

Hoàn tiền 100% khi sản phẩm hỏng,lỗi,không đạt chất lượng như thỏa thuận hai bên..